Apple USB Ethernet Adapter V2

Mã sản phẩm: sp-182

Tình trạng: Còn hàng

- Chipset: AX88772A , tốc độ nhanh và ổn định
- Google Tablet PC hệ thống Android 2.1 (Plug and Play)
180.000 ₫
180.000 ₫